Zgłaszanie szkód Uniqa

W sytuacji wystąpienia szkody, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela. W towarzystwie Uniqa szkodę można zgłosić:

  • telefonicznie; dzwoniąc do Centrum Pomocy Grupy Uniqa pod numerem: 0801 597 597 lub 42 66 66 500
  • osobiście w najbliższym Centrum Likwidacji Szkód
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej; wysyłając wypełniony formularz zgłoszenia szkody do Centrum Likwidacji Szkód
  • faksem
  • drogą internetową

 

CENTRA LIKWIDACJI SZKÓD UNIQA

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Gdańsku
ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk
tel.: 058 326 25 60, 326 25 62, faks: 058 326 25 64 do 65

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Poznaniu
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
tel.: 061 886 37 00, 886 37 01, faks: 061 88 63 720

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Warszawie
ul. Jutrzenki 139 (Uniqa Forum), 02-231 Warszawa
tel.: 022 501 30 00, 501 30 01, faks: 022 501 30 38

Regionalne Centrum Likwidacji Szkód w Katowicach
ul. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice
tel.: 032 78 25 803, 78 25 800, 78 25 801, faks: 032 78 25 804, 78 25 802

Centrum Likwidacji Szkód w Łodzi
ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź
telefon: 042 680 33 66, faks: 042 680 33 67