UNIVERSUM – ŻYCIE TU S.A.

1 grudnia 2010r. UNIVERSUM Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki poprzez jej likwidację.