Warta OFE

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Warta Spółka Akcyjna

PTE Warta S.A. swoją działalność w ubezpieczeniach emerytalnych rozpoczęło w 1999r. Właścicielem towarzystwa jest TUiR Warta S.A. jeden z największych ubezpieczycieli w Polsce.  PTE Warta zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym Warta.

Wizytówka towarzystwa:

Dane adresowe:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. (22) 58 28 900
faks: (22) 58 28 950
e-mail: www.ptewarta.pl

Dane spółki:

NIP: 527-218-46-14

Kapitał zakładowy: 233 000 000 PLN, wpłacony w całości

Zarząd:

  • Marek Jandziński – Prezes Zarządu
  • Tadeusz Gacyk – Wiceprezes Zarządu
  • Konrad Biedul – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Paweł Bednarek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Marian Gorski – Członek Rady Nadzorczej
  • Stanisław Kasiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Bogdan Mróz – Członek Rady Nadzorczej
  • Bartłomiej Nowak – Członek Rady Nadzorczej
  • Katarzyna Szczepkowska – Członek Rady Nadzorczej

KRS: 0000027743

Akcjonariat: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.

Oferta towarzystwa:

  •  Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne w ramach II filaru – Otwarty Fundusz Emerytalny Warta