Warta Bielsko-Biała

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
43-300 Bielsko-Biała, ul. 11-go Listopada 102
faks (33) 814 57 84

Makroregion Detaliczny Śląski
43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 102
tel. (33) 827-18-25; 827-18-22, faks: (33) 816-49-30; 814-57-84