Warta Gdańsk

Makroregion Detaliczny Pomorsko-Kujawski
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
tel. (0-58) 321-76-31, faks (0-58) 321-76-30