Warta Gdynia

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
81-332 Gdynia, ul. Kołłataja 1
tel. (58) 662 44 02, faks: (058) 662 45 15

Makroregion Detaliczny Pomorsko-Kujawski
81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
tel. sprzedaż ubezpieczeń: (58) 662-45-21, 662-45-23; sekretariat (58) 662-44-00
faks: (58) 662-44-10

Makroregion Detaliczny Pomorsko-Kujawski
81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 33
tel. (58) 620-98-76; 620-98-90, faks: (58) 620-99-06

Makroregion Detaliczny Pomorsko-Kujawski
81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1
tel. (58) 662-45-21; 662-45-23, faks: (58) 662-44-10