Warta Katowice

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
40-083 Katowice, ul. Zabrska 10
tel. (32) 200 56 59, faks: (32) 259 89 36

Makroregion Detaliczny Śląski
40-083 Katowice, ul. Zabrska 10
tel. recepcja (0-32) 200-56-00, faks: (0-32) 259-89-36