Warta Kraków

Makroregion Detaliczny Małopolski
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33A
tel. (12) 254-64-01; 254-65-45, fax. (12) 254-64-00

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33A
fax. (12) 254 64 00

Makroregion Detaliczny Małopolski
30-033 Kraków, ul. Sienkiewicz 14
tel. (12) 633-22-13, fax. (12) 633-53-00

Makroregion Detaliczny Małopolski
30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 33 A
tel. (12) 254-64-01; 254-65-45, fax. (12) 254-64-00

Makroregion Detaliczny Małopolski
31-930 Kraków, Os. Centrum C blok 8
tel.  (12) 644-15-12, fax. (12) 643-30-37