Warta Olsztyn

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
10-040 Olsztyn, ul. GÓRNA 3
tel. (89) 521 42 47, faks: (89) 521 42 11

Makroregion Detaliczny Północno-Wschodni
10-040 Olsztyn, ul. Górna 3
tel. (89) 521-27-20; 521-27-21, faks: (89) 521-27-21

Makroregion Detaliczny Północno-Wschodni
10-006 Olsztyn, ul. Pieniężnego 14
tel. (89) 521-42-28; 521-42-29, faks: (89) 521-42-11