Warta Rzeszów

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych
35-328 Rzeszów, ul. ks. J. Popiełuszki 1 A
faks (17) 863 78 16

Makroregion Detaliczny Południowo-Wschodni
35-328 Rzeszów, ul. Popiełuszki 1A
tel. (17) 863-78-00, faks: (17) 863-78-09