Zniżki Warta

Tabela zniżek w Warta

Klasa taryfowa % składki % zniżki Stawka / okres bezszkodowy ubezpieczenia Przemieszczenie w klasach taryfowych w zależności od szkodowego przebiegu ubezpieczenia w ostatnim roku.
1 szkoda AC/KR 2 szkoda AC/KR Więcej niż 2 szkody AC/KR
1 200 stawka max. 1 1 1
2 150 stawka podwyż. 1 1 1
3 125 stawka zaostrz. 1 1 1
4 100 0 st. podst. W 1 roku 2 1 1
5 90 10 po 1 roku 3 2 1
6 80 20 po 2 latach 4 3 1
7 70 30 po 3 latach 5 3 1
8 60 40 po 4 latach 6 4 2
9 50 50 po 5 latach 7 5 3
10 50 50 po 6 latach 8 6 4
11 40 60 Po 7 latach i więcej 9 7 5

Uwaga: Po 12 miesięcznym okresie bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC/KR zawartego z zastosowaniem klasy taryfowej 1,2 lub 3 następuje przemieszczenie do klasy taryfowej 4. W pozostałych przypadkach, po 12 miesięcznym okresie bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC/KR, następuje przemieszczenie o jedną klasę taryfową.