Ubezpieczenia assistance komunikacyjne Warty i HDI obsługiwane przez SOS PZMOT

0
1211

Od 1 października SOS PZMOT świadczy usługi assistance na rzecz posiadaczy ubezpieczeń komunikacyjnych w TUiR Warta i HDI Asekuracja. Obsługa Klientów obu towarzystw odbywa się w nowym systemie operacyjnym SOS PZMOT, stworzonym z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.

Z początkiem października SOS PZMOT rozpoczął obsługę ubezpieczeń assistance komunikacyjnego na rzecz Klientów TUiR Warta oraz HDI Asekuracja. W ramach ochrony assistance przewidziane są takie świadczenia, jak m.in. naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu, wynajem samochodu zastępczego, kontynuacja podróży, zakwaterowanie w hotelu oraz pomoc medyczna. Szybką i profesjonalną pomoc zapewni Klientom Warty i HDI sieć sprawdzonych podwykonawców SOS PZMOT, do której należy m.in. ponad 1.600 pojazdów pomocy drogowej w całej Polsce i ok. 35.000 aut holowniczych w Europie. W trosce o najwyższą jakość usług SOS PZMOT będzie również monitorować poziom satysfakcji Klientów z pomocy otrzymanej w ramach ubezpieczenia assistance. „Odpowiednie przygotowanie operacyjne jest szczególnie ważne przy tak dużej liczbie obsługiwanych Klientów. Warta i HDI liczone łącznie, jako należące do grupy Talanx, zebrały po I półroczu 2012 r. ponad 1 mld zł składek z ubezpieczeń komunikacyjnych. Daje im to ponad 14 proc. udziału w rynku w tym segmencie i pozycję wicelidera” – mówi Tomasz Domagalski, Prezes Zarządu SOS PZMOT.

Realizacja świadczeń assistance na rzecz Klientów Warty i HDI odbywa się w oparciu o innowacyjny system operacyjny SOS PZMOT. Został on stworzony na bazie wieloletniego doświadczenia SOS PZMOT w obsłudze programów assistance i współpracy z partnerami zaangażowanymi w ten proces: towarzystwami ubezpieczeń, firmami holowniczymi, rzeczoznawcami i innymi podwykonawcami, a także partnerami zagranicznymi. Nowy system operacyjny SOS PZMOT, wdrożony w II połowie tego roku, posiada funkcjonalność zabezpieczonej platformy komunikacji on-line pomiędzy podmiotami biorącymi udział w realizacji usługi assistance na rzecz Klienta. Dzięki niemu SOS PZMOT może zarządzać całym procesem w sposób transparentny dla towarzystwa ubezpieczeń. W efekcie, tak jak ma to miejsce w przypadku Warty i HDI, ubezpieczyciel może śledzić wszelkie czynności podejmowane przez SOS PZMOT w związku z realizowaną sprawą, wraz z oryginalnymi zapisami operacyjnymi dokonywanymi przez Konsultantów Centrum Pomocy oraz usługodawców. W połączeniu z możliwością bieżącej kontroli kosztów oraz prowadzenia rozliczeń w formie elektronicznej, nowy system operacyjny sprawia, iż z zewnętrznej firmy assistance SOS PZMOT funkcjonalnie staje się niejako częścią towarzystwa ubezpieczeń – jego własnym „departamentem assistance”.

Nowy system operacyjny SOS PZMOT został stworzony z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. SOS PZMOT uzyskał je w formie dofinansowania przyznanego w ramach osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Źródło: SOS PZMOT