Polisa-Życie nagrodzona przez magazyn Home&Market

0
1041

Magazyn  Home&Market  przyznał  statuetki Najlepszy Partner w Biznesie. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Polisa- Życie” S.A. (Vienna  Insurance Group) otrzymała nagrodę w kategorii Wsparcie Przedsiębiorców  za  Grupowe Ubezpieczenie na Życie dla pracownikówBezpieczna Firma

Otrzymana nagroda potwierdza słuszność budowania takich programów powiedział – prezes zarządu Wieslaw  Szermach, które odpowiadają potrzebom ochrony  ubezpieczeniowej i zabezpieczenia finansowego. Programów dostosowanych do  zmieniających się potrzeb klientów i dynamicznego rozwoju rynku ubezpieczeniowego.

Bezpieczna Firma to nowoczesny pakiet ubezpieczeniowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, którego celem jest zabezpieczenie finansowe pracowników i ich rodzin na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Indywidualne podejście do ubezpieczonego i szeroki zakres ochrony skonstruowany w 6 pakietach mają szczególnie ważne znaczenie. Istotnym wyróżnikiem pakietu jest wykorzystanie usług o charakterze assistance w dwóch wariantach Pakiet Medyczny i Pakiet Kariera, które posiadają bardzo szeroki zakres świadczonych usług ubezpieczeniowych. Pakiety różnią się od siebie zakresem ryzyk ubezpieczeniowych i można je łączyć ze sobą tworząc ofertę według indywidualnych potrzeb.

Źródło: Polisa-Życie