Ubezpieczenia grupowe mozna wliczyć w koszty przychodu firmy

0
1679

Coraz więcej firm stosuje ubezpieczenia grupowe jako benefit pracowniczy. Ma on na celu motywowanie i utrzymanie obecnych pracowników oraz zaoferowanie dodatkowej wartości potencjalnym kandydatom do pracy. Pomimo, że ubezpieczenia grupowe finansowe przez pracodawcę wiążą się z wydatkami dla firmy, to warto pamiętać, że można je rozliczyć. Jak to zrobić?

Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych wydatki poniesione z tytułu ubezpieczenia pracowników mogą być rozliczone jako koszty uzyskania przychodu. wyłącznie w odniesieniu do umów na życie, chorobowych i wypadkowych*. Ponadto, uprawnionym do otrzymania świadczenia nie może być pracodawca, a po drugie – umowa ubezpieczenia przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono), musi wykluczać wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, bądź z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie oraz możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy. Należy jednak pamiętać, że składka opłacana przez pracodawcę jest dla pracownika przychodem i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

„Z punktu widzenia pracodawcy oferowanie benefitów dla pracowników jest korzystne nie tylko patrząc przez pryzmat kapitału ludzkiego, ale także na preferencyjne warunki rozliczania podatkowego”- mówi Agnieszka Chmurska, kierownik ds. produktów w ING Życie.

Oprócz wliczenia polisy w koszty uzyskania przychodu, firmy mogą korzystać również z innych korzyści ubezpieczeń grupowych. Zgodnie z art. 93 § 7 kodeksu pracy, jeśli pracodawca opłaca składkę na ubezpieczenie na życie pracownika to może zostać zwolniony z konieczności wypłaty odprawy pośmiertnej. Jest to świadczenie finansowe, które pracodawca wypłaca członkom rodziny pracownika, gdy jego śmierć nastąpiła na przykład w czasie trwania stosunku pracy. Jeśli wysokość odszkodowania jest mniejsza od odprawy pośmiertnej to pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie jedynie różnicę między tymi świadczeniami.

*Dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej*. (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz. 858).

Źródło: ING Życie