Rekordowa suma wpłat do funduszy Pioneer Pekao TFI

0
1154

W maju klienci pierwszego w Polsce TFI, Pioneer Pekao, wpłacili do funduszy i subfunduszy rekordową sumę prawie 320 mln zł. To zdecydowanie więcej niż w poprzednich, także rekordowych, miesiącach.

Dziewiąty miesiąc z rzędu klienci Pioneer Pekao TFI więcej wpłacali do funduszy niż z nich wypłacali. Saldo wpłat i umorzeń w maju wyniosło 319,4 mln zł, a sama sprzedaż brutto funduszy i subfunduszy Pioneer ponad 715 mln złotych. Od początku roku inwestorzy wpłacili do funduszy i subfunduszy Pioneer 1,18 mld zł nowych środków.

Niekwestionowaną popularnością cieszyły się fundusze powiązane z rynkiem pieniężnym oraz obligacji. Pioneer Pieniężny, jeden z największych pod względem aktywów subfundusz Pioneer Pekao TFI, pozyskał w maju ponad 126 mln zł. Niewiele mniej, bo aż 117,5 mln zł, inwestorzy wpłacili per saldo do Pioneer Obligacji Strategicznych. Łącznie do wszystkich funduszy inwestujących głównie na rynkach papierów dłużnych trafiło prawie 325 mln zł świeżej gotówki.

Z każdym kolejnym miesiącem notujemy nowy rekord zainteresowania klientów funduszami. Maj był jednak zdecydowanie lepszy pod tym względem niż poprzedni miesiąc. Tak znacząca wartość wpłat, szczególnie do funduszy o niższym profilu ryzyka, powiązanych z rynkiem obligacji i pieniężnym, świadczy o wysokiej determinacji Polaków do utrzymania relatywnie wysokich zysków w otoczeniu mocno spadających stóp procentowych i oprocentowania lokat bankowych – mówi Krzysztof Lewandowski, Prezes Pioneer Pekao TFI.

Tymczasem najlepsze wyniki inwestycyjne zarówno w poprzednim miesiącu, jak i w średnim okresie uzyskują fundusze inwestycyjne powiązane z rynkiem akcji – polskich i zagranicznych. Pioneer Akcji Amerykańskich wzrósł w maju o 6,2%, a od początku roku o 22,05%. Najlepszym funduszem powiązanym z rynkiem obligacji od początku roku był Pioneer Obligacji Dolarowych Plus, którego wartość jednostki wzrosła w tym okresie o 7,86%. Najwyższe stopy zwrotu w ciągu ostatnich 12 miesięcy osiągnęły natomiast: Pioneer Dynamicznych Spółekz wynikiem 33,78% oraz Pioneer Akcji – Aktywna Selekcja z 29,19% wzrostem.

W ciągu ubiegłego miesiąca wartość aktywów zwiększyła się o ponad 0,5 mld zł.Licząc od początku roku aktywa największego w Polsce TFI pod względem środków zebranych od klientów indywidualnych wzrosły już o 10,6%.

Źródło: Pioneer Pekao TFI