Podczas wakacji warto mieć polisę OC

0
1087

Wakacje to czas, kiedy szczególnie potrzebujemy spokoju i pewności, że nie spotka nas żadna nieprzewidziana sytuacja. Chcąc, poczuć się bezpieczniej warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie turystyczne.

Na stronie Rzecznika Ubezpieczonych znajdziemy dokładnie wymienione ryzyka, od których powinniśmy być ubezpieczeni wybierając się na wakacje czy to w Polsce, czy też zagranicą. Pakietowe ubezpieczenia związane z letnim wypoczynkiem składają się najczęściej z ubezpieczeń NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), KLZ (kosztów leczenia za granicą), assistance (różnorodnych pomocowych czynności na rzecz poszkodowanego i jego bliskich), kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, OC (odpowiedzialności cywilnej) i coraz częściej ubezpieczenia sprzętu, bagażu, oraz ubezpieczenia kosztów rezygnacji i wcześniejszego powrotu z wyjazdu.

Bardzo ważnym ubezpieczeniem, o którym często zapominamy jest polisa od odpowiedzialności cywilnej. Będzie nam ona potrzebna w momencie, kiedy to my będziemy sprawcami szkody. Ubezpieczenie OC zabezpiecza nas przed koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządziliśmy szkodę.

Na wakacjach wszystko zdarzyć się może, np. nie zachowamy należytej ostrożności podczas jazdy rowerem lub pływania żaglówką. Wystarczy chwila nieuwagi i ktoś z naszej winy może doznać uszczerbku na zdrowiu. Kiedy mamy polisę OC nie ma problemu – koszty leczenia, czy rehabilitacji poniesie ubezpieczyciel.

Jednym z najczęstszych wypadków podczas wakacji, jest pchnięcie czy uderzenie podczas gier zespołowych. Za mocno uderzona piłka i gracz strony przeciwnej zostaje uderzony w twarz, tracąc np. ząb, lub mając podbite oko. Koszty są duże i kiedy nie mamy odpowiedniego zabezpieczenia w postaci polisy OC, wypoczynek okaże się być dla nas znacznie droższy niż planowaliśmy. Nie tylko zapłacimy za szpital, wizytę u lekarza, ale także za leki, opatrunki, protezę (jeżeli taka będzie potrzebna) czy za zabiegi rehabilitacyjne. Dodatkowym wydatkiem, z którym liczyć się musi sprawca jest przyznanie poszkodowanemu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, które jak pokazuje doświadczenie, może opiewać na bardzo wysokie kwoty.

– Ubezpieczenie OC pomoże także w sytuacji, kiedy zniszczymy komuś mienie np. nadepniemy na drogie okulary, zniszczymy wypożyczony kajak, łódkę, zgubimy wiosła. Jeżeli to my nie dopełniliśmy wszystkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa i korzystania ze sprzętu, to na nas ciążyć będzie obowiązek naprawienia szkody, czyli poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych€ – mówi Marcin Pabiś, Menadżer Produktów dla Podmiotów Gospodarczych, Concordia Ubezpieczenia. -€ A to mogą być duże kwoty, bowiem prawo nakazuje naprawienia szkody nie tylko rzeczywiście poniesionej np. odkupienie straconego mienia, ale także zwrot tzw. utraconych korzyści (np. zwrot dochodów, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby jego sprzęt nie został zniszczony).

Musimy także pamiętać, że takie same koszty poniesiemy w momencie, kiedy szkoda powstanie z winy dzieci naszych lub będących w tym momencie pod naszą opieką.

– Wykupując pakiet turystyczny należy sprawdzić, czy jest tam także OC i czy suma gwarancyjna jest na odpowiednio wysokim poziomie – mówi Marcin Pabiś. Kwota ubezpieczenia OC nie powinna być niższa niż 100.000 zł, odnosi się to w szczególności do szkód na osobie. Szczególnie powinniśmy zadbać o wysoką sumę gwarancyjną wyjeżdżając za granicę, bowiem tam sumy zasądzanych odszkodowań są wysokie.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewni nam spokój i pewność, że nasz urlop nie przerodzi się w pasmo kłopotów finansowych ciągnących się przez lata.

Źródło: Concordia Ubezpieczenia