Polisa-Życie zmienia skład zarządu

0
1156

Dorota Czerwińska –  Rybska została powołana przez Radę Nadzorczą  na członka zarządu „Polisa- Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Warszawskiego. W 2004 roku uzyskała tytuł “Fellow in Life Management Institute” oraz “Associate in Customer Service” amerykańskiej organizacji LOMA  (Life Office Management Association). Absolwentka IEDC Bled School of Management w Słowenii, gdzie w 2012 roku ukończyła program “Leadership Development”.

Z branżą ubezpieczeniową związana od 1998 roku głownie w obszarach prawnym, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju produktów. W latach 2007 – 2008 zasiadała w zarządzie FinLife TU na Życie S.A.  gdzie odpowiadała za Pion Prawno- Administracyjny. Od 2009 roku jest dyrektorem Biura Zasobów Ludzkich w obu towarzystwach Compensa.

Pełniąc funkcję członka zarządu „Polisa- Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group , odpowiedzialna jest za Biuro Prawne, Biuro Zarządu, Biuro Audytu , Biuro Kadr i Administrację.

Źródło: Polisa-Życie