Produkt strukturyzowany Warty w ofercie Raiffeisen Polbank

0
1109

Do końca lipca klienci Raiffeisen Polbank mogą wykupić produkt strukturyzowany życiowej Warty. Polisa oparta na koszyku dziesięciu wiodących niemieckich firm zapewnia premię nie tylko przy wzrostach, ale również przy spadkach notowań spółek z koszyka. W sprzyjających warunkach klienci mogą otrzymać po dwóch latach 15% premii.

„Niemiecka jakość” to dwuletni produkt strukturyzowany TUnŻ Warta w formie ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowany z myślą o klientach banku Raiffeisen Polbank.

Wysokość premii, jaką klient otrzyma na koniec trwania umowy, zależy od zachowania się koszyka dziesięciu czołowych niemieckich spółek: Bayer, ThyssenKrupp, BASF, RWE, Adidas, Merck, Linde, BMW, VW oraz Siemens.

Spółki zostały wyselekcjonowane m.in. pod względem historycznych wyników finansowych oraz rekomendacji analityków. Za inwestycją w instrument przemawia przede wszystkim stabilna i zdrowa gospodarka niemiecka, nazywana wręcz „lokomotywą” Europy. Źródłem tego sukcesu jest wysoka jakość, zaawansowane technologie i świetna organizacja pracy, co sprawia, że niemieckie produkty są bardziej dochodowe i mniej zagrożone konkurencją, niż dobra, przy wytworzeniu których liczy się głównie niski koszt pracy, a nie jakość i innowacyjność.

Sposób naliczania premii:

Stopa zwrotu dla całego koszyka liczona jest na podstawie średniej wartości końcowej wszystkich uwzględnionych w nim akcji z dnia 5 sierpnia 2015 roku względem ich wartości początkowej z dnia 12 sierpnia 2013 roku. Wartość wzrostu liczona dla każdej ze spółek może wynieść maksymalnie 15 proc. względem wartości początkowej akcji.

Dzięki formie prawnej – grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie – wypłata świadczenia ubezpieczeniowego jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Ponadto, klienci inwestujący w „ Niemiecką jakość” mają zapewnioną ochronę kapitału na poziomie 95 proc. na koniec okresu umowy, co znacznie ogranicza ryzyko inwestycyjne.

Dodatkowe informacje:

Minimalna kwota, jaką można zainwestować w ubezpieczenie strukturyzowane w Raiffeisen Polbank, to 5.000 zł. Klienci nie ponoszą opłat wstępnych za przystąpienie do ubezpieczenia.

Źródło: Warta