Pomyślny rok 2011 dla AgioFunds TFI

0
1018

Rok 2011 okazał się pomyślny dla AgioFunds TFI. Od początku roku towarzystwo zwiększyło swoje aktywa pod zarządzaniem o ponad 119%, otworzyło nowy subfundusz AGIO Delta oraz spółka zamknie 2011 rok dodatnim wynikiem finansowym.

Wzrost aktywów jest tym bardziej spektakularny, gdy nałożymy na to bardzo niepewną sytuację na światowych giełdach oraz wiele burzliwych wydarzeń polityczno-gospodarczych (konflikt w Egipicie, trzęsienie ziemi w Japonii, sierpniowy krach na giełdach, kryzys zadłużeniowy w strefie Euro). Na rynkach finansowych dominowała niepewność, skrajny pesymizm oraz negatywne nastroje inwestorów. Mimo to AgioFunds TFI zebrało ponad 118 mln PLN w 2011 roku. To wyjątkowy wynik na polskim rynku funduszy inwestycyjnych.
Planujemy otwarcie kolejnego funduszu, o polityce inwestycyjnej zbliżonej do AGIO Kapitał, którego celem jest inwestycja w obligacje korporacyjne, ale dla mniej zamożnego klienta – mówi Adam Dakowicz, prezes zarządu AgioFunds TFI – Mieliśmy informacje od klientów oraz naszych dystrybutorów o zapotrzebowaniu na fundusz otwarty. W 2012r.  pragniemy zaspokoić potrzeby klientów  i dlatego chcemy utworzyć atrakcyjny pod względem relacji ryzyka do stopy zwrotu fundusz z wpłatą minimalną na poziomie 100 PLN.
AgioFunds TFI przewiduje, że w 2012 roku dynamika przyrostu aktywów zostanie utrzymana. Motorem wzrostu ma być nowo otwarty subfundusz AGIO Delta, planowany fundusz otwarty oraz znajdujący się w przygotowaniu fundusz inwestycyjny zamknięty, związany z finansowaniem służby zdrowia.

źródło: AgioFunds TFI