2012r przyniósł wzrost świadczeń emerytalnych i rentowych

0
979

3 stycznia 2012r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie o emeryturach i rentach, które wprowadzają zmianę systemu waloryzacji z procentowej na kwotową.

Wprowadzone zmiany przepisów mają za zadanie polepszyć sytuację osób pobierających najniższy zasiłek emerytalny i rentowy.

Przyjęty przez rząd projekt zakłada wzrost emerytur i rent o 71 zł. Na większe świadczenia będą mogli również liczyć rolnicy indywidualni oraz przedstawiciele służb mundurowych. Zostaną także podniesione zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty dla kombatantów oraz inwalidów wojennych i wojskowych.

W bieżącym roku najniższa emerytura i renta dla osób posiadających zaświadczenie o  całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 799,18 zł miesięcznie, a najniższa renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy wyniesie 613,38 zł miesięcznie.

Zapowiedziano także podwyższenie dodatków do emerytur i rent. Zostanie zwiększony wskaźnik procentowy waloryzacji, czyli o 104,8 proc. Wskaźnik ten będzie miał również zastosowanie do obliczania maksymalnych kwot zmniejszeń świadczeń w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę dochodu z pracy.