PTE PZU rozpoczęła sprzedaż produktu zapezpieczenia emerytalnego

0
1061

12 stycznia 2012 r. zostało podjęte postanowienie w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o wpisaniu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU do Rejestru Funduszy. Wynikiem tej decyzji, jest rozpoczęcie sprzedaży nowego produktu zabezpieczenia emerytalnego przez PTE PZU.

Grupa PZu oferuje IKZE w dwóch formach: ubezpieczeniowej (PZU Życie) i Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego (PTE PZU). Jeżeli chodzi o IKZE, którym zarządza Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU, to wpłaty są inwestowane w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU.

Osoby, które za kilkanaście lat przejdą na emeryturę, mogą nie być zadowolone z sytuacji która wówczas nastąpi. Malejąca liczba osób osób w wieku produkcyjnym i wzrost liczby osób w wieku emerytalnym, spowoduje, że stopa zastąpienia, czyli relacja wysokości ostatnio pobieranego wynagrodzenia za pracę do pierwszej otrzymanej emerytury wypłacanej przez ZUS, będzie się zmniejszać. Aby zabezpieczyć swoją przyszłość i tym samym zwiększyć świadczenie emerytalne,  należy skorzystać z dodatkowych możliwości, które oferują produkty o charakterze oszczędnościowo-inwestycyjnym. Jednym z takich produktów jest właśnie IKZE prowadzone przez Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU – mówi Andrzej Sołdek, prezes zarządu PTE PZU.

Dla klientów IKZE PTE PZU przygotowało oferty specjalne:
•    do 31.12.2012 r. PTE PZU nie pobiera opłaty zmiennej za zarządzanie aktywami Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU
•    do 31.12.2012 r. PTE PZU pobiera opłatę za zarządzanie aktywami netto  Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU w wysokości 1 zł miesięcznie
•    zwolnienie z opłaty manipulacyjnej wpłat dokonywanych przez członków „Klubu PZU Pomoc” w trakcie pierwszego roku od daty zawarcia przez nich umowy o prowadzenie IKZE w Funduszu, pod warunkiem dokonania pierwszej wpłaty w wysokości minimum 50 zł. (dotyczy umów zawartych w okresie od dnia zarejestrowania. Funduszu do 31 grudnia 2013 r.)

źródło: PZU