Polisa-Życie podsumowała 2011r.

0
978

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Polisa-Życie” podsumowało wyniki .
Dynamicznie rośnie udział towarzystwa w rynku ubezpieczeń życiowych.
W ubiegłym roku po raz pierwszy w 17 letniej historii działalności przypis
składki przekroczył sto milionów i osiągnął wynik 122 202 260 ,00 zł co
oznacza wzrost o 42,4% w porównaniu do roku 2010. Nastąpił wzrost wyniku
technicznego o 8,6% , wyniku finansowego brutto o 21,8% , a wyniku
finansowego netto o 20,5%.

Ubiegły rok był dla naszego towarzystwa bardzo pomyślny- mówi Wiesław
Szermach , członek Zarządu „Polisa-Życie” – wyniki potwierdzają słuszność
naszej długoletniej strategii. W warunkach konkurencji ważne jest efektywne
wykorzystanie potencjału firmy, zasobów ludzkich, kreatywności w tworzeniu
nowych produktów. Kierując się potrzebami rynku budujemy nowe portfele
ubezpieczeniowe ,odpowiadające w największym stopniu potrzebom ochrony ubezpieczeniowej i zabezpieczenia finansowego. Ważne jest, że nasza
oferta może być w każdym momencie dopasowana do indywidualnych
potrzeb i możliwości finansowych klientów. Wprowadzamy wiele zmian
w zakresie produktowym, szczególny nacisk kładziemy na współpracę
ze strukturami sprzedażowymi. Towarzystwo utrzymuje wysoki poziom
bezpieczeństwa środków określany przez wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych aktywami i wynosi 128,9% , a wskaźnik pokrycia marginesu
wypłacalności środkami własnymi utrzymuje się na poziomie 167,5%.

Wskaźniki finansowe – podkreśla Wiesław Szermach, wskazują że idziemy w
dobrym kierunku. „Polisa-Życie” znalazła się na wysokiej 8 pozycji w rankingu
firm z branży ubezpieczeniowej, które najlepiej radzą sobie z kryzysem
Otrzymała od miesięcznika Home&Market Order Finansowy w kategorii
Specjalny Produkt Finansowy 2011 za Uniwersalne Grupowe Ubezpieczenie
Dzieci i Młodzieży Scholar i Super Scholar .Stawiamy na produkty ochronne
i na ubezpieczenia grupowe z opcją funduszy kapitałowych, które dają
zabezpieczenie finansowe ubezpieczonym i ich rodzinom .Dynamiczny
rozwój firmy jest możliwy dzięki sprawnym systemom organizacyjnym i
informatycznym, a profesjonalna i szybka obsługa gwarantuje coraz wyższe
wyniki sprzedaży.

„Polisa – Życie” stale rozwija struktury sieci na terenie całego kraju i posiada
31 Przedstawicielstw ,17 Regionalnych Biur Handlowych i zespół ponad 1000
agentów.

Źródło: Polisa – Życie