Polisa na życie z opcją inwestycyjną w ING Życie

0
1019

ING Życie wprowadza nową opcję inwestycyjną w ramach ubezpieczenia na życie „Sposób na Przyszłość”.

Klienci ING Życie jako jedni z nielicznych mają teraz możliwość połączenia ubezpieczenia na życie z unikalnym produktem oszczędnościowym „ING Perspektywa” SFIO. „ING Perspektywa” to pierwszy na polskim rynku parasol funduszy lokujących środki klientów w oparciu o zasady cyklu życia. Jego koncepcja oraz sposób działania powstały z myślą o regularnym oszczędzaniu na wybrany cel.

„Możemy teraz zaoferować naszym klientom w ramach ubezpieczenia na życie „Sposób na Przyszłość” 6 funduszy, z których każdy ma określoną inną datę realizacji finansowego celu, od 2020 r. do 2045 r. z datą zapadalności co 5 lat. Klienci wykupujący polisę na życie „Sposób na Przyszłość” z opcją inwestycyjną „ING Perspektywa” muszą jedynie określić datę zakończenia realizacji inwestycji” – mówi Katarzyna Osińska, Product Manager w ING Życie.

Określając horyzont finansowy automatycznie jest określana alokacja składki i dywersyfikacja portfela bazująca na cyklu życia. Strategia inwestycyjna zmienia się wraz z upływem czasu z ryzykownej w bezpieczną i tym samym jest dostosowana do długości inwestycji. Początkowo portfel funduszy zawiera więcej funduszy akcji. Wraz z upływem czasu rośnie udział funduszy obligacji i gotówkowych, co pozwala najpierw skoncentrować się na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu, na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji.

Fundusze „ING Perspektywa” są oferowane w ramach grupy ING, w tym m.in. w ubezpieczeniu oferowanym przez ING Życie „Sposób na Przyszłość”. Minimalna wysokość składki inwestycyjnej to 50 zł miesięcznie w ramach składki całkowitej dla tego ubezpieczenia.

Źródło: ING Życie