Nowa polisa strukturyzowana życiowej Warty w ofercie Kredyt Banku

0
947

Polisa strukturyzowana oparta na sześciu światowych spółkach oferujących dobra i usługi klasy premium, to kolejna oferta życiowej Warty dla klientów Kredyt Banku. Bez ryzyka utraty środków, po trzech latach można uzyskać 30% nieopodatkowanej premii.

Marki z Klasą to trzyletnia polisa na życie i dożycie z jednorazową składką. Formuła produktu zapewnia jednocześnie ochronę ubezpieczeniową oraz premię na koniec umowy. Po trzech latach nieopodatkowana premia może wynieść 30% wpłaconych przez klienta środków, pomniejszonych o opłatę za zawarcie umowy, co jest równoważne 37% opodatkowanego zysku. Na wysokość premii wpływ będą miały ceny akcji sześciu spółek produkujących dobra i świadczących usługi w segmencie premium: HUGO BOSS, ESPRIT, CATHAY PACIFIC AIRWAYS, KAO CORPORATION, EXPEDIA i DIAGEO.

Sposób naliczania premii:

Konstrukcja polisy zakłada, że dla uzyskania premii nieistotne będzie zachowanie się cen akcji spółek przez większość okresu trwania umowy, ponieważ pod uwagę brane będą tylko z góry określone trzy dni obserwacyjne w każdym roku.

Premia z tytułu umowy będzie naliczana po każdym roku trwania umowy pod warunkiem, że we wskazanych dniach obserwacji średnia cena akcji z trzech dni obserwacyjnych dla każdej spółki będzie wyższa od jej wartości początkowej. Wartość początkowa każdej spółki zostanie określona 5 września 2012 r. i będzie stała dla całego okresu umowy.

Jeśli w pierwszej obserwacji (3, 4 i 5 września 2013 r.) średnie ceny akcji spółek przewyższą ich wartość początkową, to klientowi zostanie naliczona premia w wysokości 10%. Jeśli warunek zostanie spełniony w drugiej obserwacji (3, 4 i 5 września 2014 r.) to premia wyniesie 20%, a w trzeciej (3, 4 i 7 września 2015 r.) – 30%.

Co ważne, premie za każdy okres naliczane są oddzielnie i nie sumują się – kolejna naliczona premia zastępuje poprzednią. Oznacza to, że nawet jeśli tylko w trzeciej obserwacji założone warunki zostaną spełnione, to premia osiągnie maksymalną wartość 30%.

Naliczona premia zostanie wypłacona klientowi po zakończeniu umowy w całości, gdyż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych.

Jednocześnie konstrukcja produktu zakłada ochronę kapitału. Oznacza to, że jeśli nie zostaną spełnione warunki pozwalające na naliczenie premii w żadnym z podanych dni obserwacji, to klient na koniec umowy otrzyma wartość wpłaconej składki pomniejszoną o opłatę za zawarcie umowy. Stąd też oferta kierowana jest do osób preferujących bezpieczne inwestycje.

Dodatkowe informacje:

Przez cały okres umowy klient objęty jest także ochroną ubezpieczeniową na życie. Oznacza to, że w przypadku śmierci właściciela polisy świadczenie zostanie wypłacone wskazanej w umowie osobie. Świadczenie to jest zwolnione z podatku od spadku i darowizn.

Polisę Marki z Klasą mogą zawrzeć osoby od 18 do 80 roku życia.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1000 złotych.

Ubezpieczenie dostępne będzie w placówkach Kredyt Banku do 30.08.2012 r.

Źródło: Warta