Produkty ubezpieczeniowe ING Życie w oddziałach Expandera

0
1016

ING Życie w ramach dywersyfikacji kanałów sprzedaży nawiązało współpracą z Expander Advisors – jedną z największych niezależnych instytucji doradztwa finansowego w Polsce. W oddziałach Expandera od lipca 2012 roku oferowane będą dwa produkty ING Życie „BEST INVEST” oraz „Ochrona+”.

ING Życie przygotowało produkt „BEST INVEST”, czyli długoterminowe ubezpieczenie inwestycyjne pozwalające na systematyczne gromadzenie kapitału na przyszłość. Polisa daje możliwość inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o rożnym poziomie ryzyka, jak również w nowe fundusze „ING Perspektywa” dopasowane do okresu inwestycji, tzw. „life cycle”. Dodatkowo produkt posiada unikatową opcję wypłaty pieniędzy w przypadku poważnego zachorowania. Już od samego początku trwania umowy, w razie poważnego zachorowania – klient otrzymuje 100% wartości rachunku. Jest to pierwszy produkt na rynku pozwalający na wypłatę środków bez opłat likwidacyjnych w takim przypadku. Ponadto w razie śmierci wypłacana jest wyższa z sum: wartości rachunku lub 107% wpłaconych składek. „BEST INVEST” to także możliwość skorzystania z preferencyjnej formy budowania dodatkowego kapitału na emeryturę w ramach kont IKE i IKZE.

Drugim ubezpieczeniem dostępnym w oddziałach Expandera jest polisa „Ochrona+”, która przede wszystkim zabezpiecza życie i zdrowie. Daje również możliwość skorzystania z umów dodatkowych: na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu i/lub operacji lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, które są dobrowolne i można je dokupić w trakcie trwania umowy.

ING Życie rozwija kanał sprzedaży zewnętrznej

„Strategia ING Życie zakłada dywersyfikację oraz dynamiczny rozwój zewnętrznych kanałów sprzedaży. Celem firmy jest, aby sprzedaż generowana przez tę część biznesu miała znaczący udział w wyniku finansowym, planowanym na najbliższe lata. Współpraca z takimi firmami jak Expander jest pierwszym krokiem do realizacji naszych założeń” – tłumaczy Monika Bondarczyk, Dyrektor Sprzedaży ds. Kanałów Zewnętrznych w ING Życie.

Źródło: ING Życie