Allianz OFE Warszawa

Oddział PTE Allianz Polska Warszawa 1
ul. Solec 63, 00-409 Warszawa
tel. (22) 201 66 00, faks: (22) 201 66 01

Fialia oddziału PTE Allianz Polska Warszawa 1
ul. Człuchowska 66, 01-360 Warszawa
tel. (22) 666 40 00

Oddział PTE Allianz Polska Warszawa 4
ul. Chocimska 17, 00-789 Warszawa
tel. (22) 331 97 10
faks:(22) 331 97 11

Oddział PTE Allianz Polska Warszawa 6
ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa
tel. (22) 566 16 00
faks: (22) 566 16 01