Zgłaszanie roszczeń Allianz Życie

Zgłoszenia roszczenia o świadczenie z tytułu zawartego ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia zdrowotnego w TU Allianz Życie Polska SA należy dokonać:

 • osobiście w wybranym Oddziale, Agencji Allianz lub w Centrum Likwidacji Szkód
 • korespondencyjnie, wysyłając dokumenty do wybranego Oddziału, Agencji Allianz lub do Centrum Likwidacji Szkód lub do centrali Allianz na adres:

TU Allianz Życie Polska S.A.
Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

 

CENTRA LIKWIDACJI SZKÓD ALLIANZ:

Centrum Likwidacji Szkód GDAŃSK
ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk

Podlegające województwa

 • kujawsko-pomorskie
 • warmińsko-mazurskie
 • zachodnio-pomorskie
 • pomorskie

Centrum Likwidacji Szkód KATOWICE
Aleja Murckowska 18a/1, 40-265 Katowice

Podlegające województwa

 • śląskie
 • podkarpackie
 • małopolskie
 • świętokrzyskie

Centrum Likwidacji Szkód POZNAŃ
ul. Wolsztyńska 5, 60-361 Poznań

Podlegające województwa

 • dolnośląskie
 • wielkopolskie
 • lubuskie
 • opolskie

Centrum Likwidacji Szkód WARSZAWA
ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

Podlegające województwa

 • lubelskie
 • łódzkie
 • podlaskie
 • mazowieckie