Allianz Polska Białystok

Oddział Allianz Polska Białystok
ul.Cieszynska 3A, 15-371 Białystok
tel.: (85) 749 66 00, faks: (85) 749 66 01

AGENCJA Pośrednictwo Ubezpieczeniowe ATUT Borowski Józef
ul. J. K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
tel.: 732 68 75,(85) 732 05 75, faks: (85) 732 70 39