Allianz Polska Lublin

Oddział Allianz Polska Lublin 1
ul. Tomasza Zana 43, 20-601 Lublin
tel.: (81) 718 56 00, faks: (81) 718 56 01

Agencja Allianz Marcin Sokołowski i Partnerzy
ul. Marii Koryznowej 2D, 20-137 Lublin
tel.: (81) 742 36 00, faks: (81) 742 36 01

Agencja Allianz Rogalski i Woś s.c.
ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin
tel.: (81) 710 65 65, faks: (81) 747 63 72

Agencja Gęca Dariusz
ul. M.C. Skłodowskiej 15, 20-033 Lublin
tel.: (81) 533 26 66, faks: (81) 533 14 67

Agencja Żoch Zdzisław
ul. Dolna 3-go Maja 8/10, 20-079 Lublin
tel.: (81) 531 87 50, 52, faks: (81) 531 87 51