Zgłaszanie szkód Allianz Polska

Szkodę w towarzystwie Allianz Polska można zgłosić:

  • telefonicznie, kontaktując się z infolinią towarzystwa pod numerem telefonu: 801 10 20 30 lub z telefonów komórkowych +48 22 567 12 02. Infolinia udostępniona dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–20.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-15.00,
  • korespondencyjnie, wysyłając zgłoszenie do najbliższego Oddziału, Agencji Allianz lub Centrum Likwidacji Szkód listem, faksem lub e-mailem na adres:
  • osobiście, zgłaszając szkodę w wybranym Oddziale, Agencji Allianz lub w Centrum Likwidacji Szkód

 

CENTRA LIKWIDACJI SZKÓD ALLIANZ POLSKA:

Centrum Likwidacji Szkód GDAŃSK
ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk

Podlegające województwa

  • kujawsko-pomorskie
  • warmińsko-mazurskie
  • zachodnio-pomorskie
  • pomorskie

Centrum Likwidacji Szkód KATOWICE
Aleja Murckowska 18a/1, 40-265 Katowice

Podlegające województwa

  • śląskie
  • podkarpackie
  • małopolskie
  • świętokrzyskie

Centrum Likwidacji Szkód POZNAŃ
ul. Wolsztyńska 5, 60-361 Poznań

Podlegające województwa

  • dolnośląskie
  • wielkopolskie
  • lubuskie
  • opolskie

Centrum Likwidacji Szkód WARSZAWA
ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa

Podlegające województwa

  • lubelskie
  • łódzkie
  • podlaskie
  • mazowieckie