Allianz Polska Zniżki

Tabela zniżek Allianz Polska

Klasa
Bonus-
-Malus
% składki
Podstawowej
Stawka/bezszkodowy
okres ubezpieczenia
Przemieszczenie w klasach
w zależności od przebiegu ubezpieczenia
po jednej szkodzie
w ciągu 12m-cy
po dwóch
szkodach
w ciągu 12m-cy
po więcej niż
dwóch szkodach
w ciągu 12m-cy
M 260 Stawka podwyższona
zaostrzona
M M M
0 160 Stawka zaostrzona M M M
1 100 Stawka podstawowa 0 M M
2 90 1 rok 0 M M
3 80 2 lata 1 0 M
4 70 3 lata 2 1 M
5 60 4 lata 3 1 M
6 60 5 lat 3 2 M
7 50 6 lat 4 3 M
8 50 7 lat 6 3 M
9 40 8 lat 7 4 0