Aviva Łódź

I Oddział Aviva w Łodzi
al. Kościuszki 103/105, 90-442 Łódź
tel. (42) 630 13 10, faks: (42) 638 69 02

II Przedstawicielstwo Aviva w Łodzi
ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź
tel. (42) 638 07 60, faks: (42) 632 80 82

Biuro Regionalne Ubezpieczeń Grupowych w Łodzi
al. Kościuszki 103/105
tel. (42) 639 23 35