Wypowiedzenie umowy Aviva

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia należy dostarczyć do towarzystwa Aviva najpóźniej dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Rezygnację należy złożyć osobiście w Oddziale Aviva, lub wysyłając na adres: Aviva, skr. pocztowa nr 11, 00-800 Warszawa 66.