Zgłaszanie roszczeń AXA Życie

Zgłoszenia roszczenia w towarzystwie Axa Życie można dokonać:

  • osobiście w najbliższym Oddziale AXA, u pośrednika, brokera lub w siedzibie AXA
  • telefonicznie pod numerem tel. 801 200 200 lub 22 555 00 00 (dotyczy roszczeń z tytułu: urodzenie dziecka, urodzenie martwego noworodka, śmierć rodzica, śmierć rodzica współmażonka)
  • korespondencyjnie, wysyłając komplet wymaganych dokumentów do wybranego Oddziału AXA, pośrednika lub brokera lub w centrali AXA na adres:
    AXA Polska S.A.
    Departament Obsługi Klientów
    ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa