Zgłaszanie szkód AXA Direct

W sytuacji wystąpienia szkody komunikacyjnej należy w ciągu 7 dni od daty zdarzenia poinformować towarzystwo AXA Direct:

  • dzwoniąc pod numer tel.: 22 599 9522
  • wysyłając formularz zgłoszenia szkody faksem do Działu Likwidacji Szkód: 22 599 9295
  • wypełniając na stronie internetowej Axa Direct formularz zgłoszenia szkody