Wypowiedzenie umowy Benefia na Życie

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia w towarzystwie Benefia TU na Życie SA może nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mających zastosowanie do zawartej przez klienta polisy.