Wypowiedzenie umowy Compensa Życie

Umowę ubezpieczenia na życie można wypowiedzieć w trakcie trwania dostarczając do towarzystwa Compensa TU na Życie SA wniosek o rozwiązanie umowy.

Wartość wykupu polisy zostaje wyliczana zgodnie z tabelą wartości wykupu na dzień rozwiązania umowy ubezpieczenia. Zgodnie z danymi we wniosku, po rozwiązaniu umowy, wartość wykupu po uwzględnieniu ewentualnych zaległości bądź nadpłat składek, jest wypłacana.