Zgłaszanie roszczeń Compensa Życie

Aby zgłosić roszczenie w Compensa TU na Życie SA należy komplet dokumentów:

  • wysłać na adres centrali:

Dział Świadczeń i Oceny Ryzyka Ubezpieczeń Indywidualnych i Bancassurance

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
fax. +48 22 501 60 01

Dostarczyć do najbliższej jednostki terenowej.