Compensa Katowice

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Katowicach
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29
tel. +48 32 788 09 56, fax. +48 32 788 09 55

ODDZIAŁ COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29
tel. (032) 788 09 50, fax: (032) 788 09 51

REGIONALNE CENTRUM SERWISOWE
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29
tel. (032) 788 09 00, fax: (032) 788 09 00

REGIONALNE CENTRUM SERWISOWE
40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29
tel. (032) 788 09 00, fax: (032) 788 09 20

Filia Katowie
40-123 Katowice, uL. Czerwińskiego 6

[map id=”5″]