Zgłaszanie szkód w Compensa

Towarzystwo Compensa pozostawia do wyboru trzy możliwości zgłoszenia szkody.

1. Telefonicznie poprzez czynną 24 h/dobę pod numerem infolinii: 801 120 000 lub 22 501 61 00
2. Poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić i odesłać na adres:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
fax. +48 22 501 60 01
3. Szkodę można również zgłosić na stronie internetowej: szkody.compensa.pl