Zniżki w Compensa

Table zniżek OC i AC Compensa

Klasa Bonus Malus ubezpieczenia OC

Klasa taryfowa Liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC Zniżka / zwyżka w % stawki Przeniesienie w klasie taryfowej zależnej od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia OC
Bez szkód Po 1-szej szkodzie* Po 2-giej szkodzie* Po 3-ej i kolejnych szkodach
1 Po 6 i więcej latach bez szkody -60 3 4 5
2 Po 5 latach bez szkody -50 4 5 6
3 Po 4 latach bez szkody -40 5 6 7
4 Po 3 latach bez szkody -30 6 7 9
5 Po 2 latach bez szkody -20 7 9 10
6 Po1 latach bez szkody -10 8 10 11
7 Stawka podstawowa 0 9 11 11
8 Stawka podstawowa +20 6 10 11 11
9 +50 6 11 11 11
10 +100 6 11 11 11
11 +160 6 11 11 11

Tabela Bonus Malus ubezpieczenia AC

Klasa taryfowa Liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC Zniżka / zwyżka w % stawki Przeniesienie w klasie taryfowej zależnej od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia AC
Bez szkód Po 1-szej szkodzie* Po 2-giej szkodzie* Po 3-ej i kolejnych szkodach
1 Po 6 i więcej latach bez szkody -60 3 4 5
2 Po 5 latach bez szkody -50 4 5 6
3 Po 4 latach bez szkody -40 5 6 7
4 Po 3 latach bez szkody -30 6 7 9
5 Po 2 latach bez szkody -20 7 9 10
6 Po1 latach bez szkody -10 8 10 11
7 Stawka podstawowa 0 9 11 11
8 Stawka podstawowa +20 6 10 11 11
9 +50 6 11 11 11
10 +100 6 11 11 11
11 +160 6 11 11 11