Zgłaszanie szkód Ergo Hestia

W razie wystąpienia zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela. Towarzystwo Ergo Hestia daje klientom trzy możliwości zgłoszenia szkody:

  • przez telefon, pod numerem infolinii:

– 0 801 107 107 z tel. stacjonarnego

– +48 585 555 555 z tel. komórkowego

    • przez internet, wypełniając formularz zgłoszenia szkody zamieszczony na stronie www.ergohestia.pl
    • przez eKonto. Wystarczy się zalogować na stronie www.ekonto.ergohestia.pl i klient otrzyma możliwość pełnego zgłoszenia szkody
    • wysyłając zgłoszenie szkody listem lub faksem
    • e-mailowo, wysyłając formularz na adres: szkody@ergohestia.pl