Zgłaszanie roszczeń Europa Życie

W przypadku ubezpieczeń na życie w TU na Życie Europa, ustalona procedura rozpatrywania roszczeń zawarta jest w każdej umowie zawartego ubezpieczenia.

W razie jakichkolwiek pytań można się kontaktować z towarzystwem Europa Życie pod numerami telefonu: 801 500 300, 71 33 41 887