Generali OFE Warszawa

Oddział Mazowiecki Generali OFE
Al. Jerozolimskie 92, 00-807  Warszawa
tel: 0 22 444 8900, faks: 0 22 444 8901

Oddział Generali OFE Warszawa 5
Żytnia 15, lokal 13, 01-014  Warszawa
tel: 0 22 862 07 14, 0 22 862 11 75
faks: 0 22 632 57 15

Oddział Generali OFE Warszawa III
Cypryjska 2a, 02-761  Warszawa
tel: 0 22 842 63 99, faks: 0 22 842 13 90