Generali Bydgoszcz

Oddział Kujawsko-Pomorski Generali
ul. Grudziądzka 3, 85-130  Bydgoszcz
tel. 0 52 348 80 39-41, faks: 0 52 348 80 38
e-mail: bydgoszcz.complex@generali.com

Agencja Wyłączna Bydgoszcz
ul. Stary Port 13, 85-068  Bydgoszcz
tel. 052 323 11 48, 512 024 226, faks: 052 323 11 48