Generali Gdynia

Oddział Pomorski Generali
ul. Wielkopolska 227, 81-531  Gdynia
tel.  (58) 668 04 60, faks: (58) 668 04 61
e-mail: gdynia.complex@generali.pl