Generali Katowice

Oddział Śląski Generali
ul. Sobieskiego 18, 40-082  Katowice
tel. 0 32 786 17 00, faks: 0 32 786 17 01
e-mail: katowice.complex@generali.pl