Generali Łódź

Oddział Łódzki Generali
ul. Piotrkowska 89, 90-423  Łódź
tel: 0 42 636 55 71, faks: 0 42 637 12 10
e-mail: lodz.complex@generali.pl