Generali Olsztyn

Oddział Warmińsko-Mazurski Generali
ul. Wyszyńskiego 5B, 10-455  Olsztyn
tel. 0 89 539 03 50-52, faks: 0 89 539 03 53
e-mail: olsztyn.complex@generali.pl