Generali Wrocław

Oddział Dolnośląski Generali
ul. Prosta 36, 53-508  Wrocław
tel. 0 71 345 05 50,  0 71 345 05 55, faks: 0 71 345 05 60
e-mail: wrocław.complex@generali.pl

Filia Generali Wrocław Fabryczna
ul. Legnicka 55 c nr lokalu 1, 54-203  Wrocław
tel. 071 349 27 44, faks: 071 349 27 38
e-mail: filia.wroclaw@generali.pl